Εμπλουτισμένη - Διαφοροποιημένη Μάθηση

Το παιδί – Η προσωπική και επαγγελματική επιτυχία

Οι Ξένες Γλώσσες – Το αύριο σε ένα διεθνές περιβάλλον

Τα παιδιά μας εργάζονται σκληρά αλλά μαθαίνουν  πώς να συγκεντρώνονται ,να διαχειρίζονται το χρόνο τους, να βάζουν στόχους, να μην αγχώνονται και να μαθαίνουν με χαρά;

Αποκτούν τυπικά προσόντα και πτυχία αλλά μαθαίνουν δεξιότητες όπως μαθαίνω να συνεργάζομαι στην ομάδα, να επικοινωνώ τις ιδέες μου, να εξασκώ την κριτική σκέψη και να παίρνω αποφάσεις αξιολογώντας τα δεδομένα;

Η επιτυχία για το μέλλον σε διεθνές οικονομικό, κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον απαιτούν την ανάπτυξη καινούριων δεξιοτήτων.

Γιατί αυτό αφορά τις ξένες γλώσσες;

Η εκπαίδευση και η επαγγελματική αποκατάσταση βρίσκονται σε κίνηση ( in motion ). Με το internet , το skype, voice, video conferencing και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η μάθηση βιώνεται πέρα από το βιβλίο, την τάξη και πολύ συχνά πέρα από τη χώρα καταγωγής σε μια κοινή γλώσσα συνεννόησης . Η επαγγελματική αποκατάσταση διεθνοποιείται. Οι χρήστες παράγουν υλικό που ανεβάζουν στο διαδίκτυο το μοιράζονται ,συμμετέχουν σε   εργασίες, και συνεργάζονται.

Η ευρωπαϊκή ένωση και οι οδηγίες για την εκπαίδευση εντάσσουν την εκμάθηση δεξιοτήτων στα προγράμματα σπουδών. Η γλώσσα, τα μαθηματικά, η φυσική και η τεχνολογία είναι τόσο αναγκαία όσο και η εκμάθηση δεξιοτήτων όπως μαθαίνω πώς να μαθαίνω ( learn to learn) ,  αναπτύσσω κοινωνικές δεξιότητες ,αποδέχομαι τις άλλες κουλτούρες και  γνωρίζω την επιχειρηματικότητα μαθαίνοντας την συνεργατική μάθηση στην ομάδα.

Η εκπαίδευση του 21ου αιώνα

Ανακαλύπτω τον εαυτό μου – Aποδέχομαι τους άλλους

Ερευνώ το περιβάλλον που βρίσκομαι – Aξιολογώ τις συνθήκες

Δημιουργώ

 

News

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ

01/07/2017 23:50
 LEARN HOW to LEARN.‘ Μαθαίνω πως να Μαθαίνω΄Ο δρόμος για αποτελεσματική μάθηση περνά μέσα από την γνώση του εαυτού μας και των ικανοτήτων μας για μάθηση. Εύκολα μαθαίνω Φυσική αλλά αδύνατο να παίζω τέννις; Η μάθηση , είναι μια διαδικασία που τακτοποιείται σε συγκεκριμένα βήματα. Ένα πρώτο...

Concentration

22/03/2016 20:48
https://www.facebook.com/pg/gnegenius/photos/?tab=album&album_id=1744645418882187

Time Management

01/10/2015 16:06
.#Lifelessonsbygeniuslearner.

Write to us with your feedback

06/07/2012 15:55
Would you like to ask us questions about the services we have available? Please contact us. We appreciate your feedback as it helps us to continue to serve you to the best of our ability.

Welcome to our new college website

06/07/2012 15:54
We would like to invite you to visit our recently launched  website. You can find information about everything we offer as well as the latest  news. Our goal is to provide you with the information you need to stay up-to-date with current events and to let you know about any news and...

genius news

ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ  

 

Εκπαιδευτικοί και γονείς έχουμε κοινό στόχο,να τα διδάξουμε τα παιδιά μας ότι δεν χρειάζονται στείρες γνώσεις αλλα αξίες και να τους δώσουμε όλα τα εφόδια που χρειάζονται για να πετύχουν στη ζωή. Γι’αυτό ενθαρύνετε τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις μας και να συνεισφέρουν σε αυτή την μικρή κοινωνκή όμάδα που λέγεται σχολείο.