ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ                                                                                                                                                                                        Αποτελεσματική διαδικασία μάθησης

Πολύ συχνά στις μέρες μας η μελέτη και η διαδικασία της μάθησης είναι βαρετά καθήκοντα μετά από μια ολόκληρη ημέρα στα θρανία και σαφώς σε μειονεκτική θέση συγκρινόμενα με το διαδραστικό κόσμο των υπολογιστών , τα σπορ κι άλλες δημιουργικές ασχολίες.Aς ληφθεί επίσης υπόψη ότι σε αυτή την διαδικασία εμπλέκονται εκτός του σχολείου, βεβαίως το οικογενειακό περιβάλλον αλλά και το εκπαιδευτικό σύστημα.

Παρόλα αυτά η εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να γίνει και ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική και να πετύχει τους στόχους της να εξοπλίσει δηλαδή τα παιδιά με τις δεξιότητες εκείνες που θα τα βοηθήσουν να προσεγγίσουν την γνώση με επιτυχία ,με μεθόδους που θα ενεργοποιήσουν την περιέργειά τους και οπωσδήποτε με συναισθηματικά εργαλεία για την ολοκλήρωση μιας υγιούς προσωπικότητας.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ

Σωστή ψυχολογία

α) διαθεσιμότητα –ετοιμότητα: βαθμός εγρήγορσης και συγκέντρωσης                

β) συναισθηματική ασφάλεια , διαχείριση άγχους και αποτυχίας, ενθάρρυνση και επιβράβευση                                                                                                           

γ) διασκέδαση και παιχνίδι-τα παιδιά μαθαίνουν μόνο όταν είναι χαρούμενα       

 δ) στόχος-επιδίωξη , πρόγραμμα και συστηματικότητα                                                                                                                                                                                                        

Σωστή μέθοδος

α) βιωματική μάθηση ,συμμετοχή σε δραστηριότητες-εργασίες που ενισχύουν την γνώση και όχι στείρα απομνημόνευση κανόνων.                                          b) ενίσχυση αριστερού και δεξιού ημισφαιρίου                                                    

 γ) πολυαισθητηριακή μάθηση με στρατηγικές που απευθύνονται σε όλα τα είδη νοημοσύνης  ώστε να ενισχύονται οι μέθοδοι που βελτιώνουν την απόδοση    δ) ομαδική δουλειά                                                                                                     

Η  διδακτική μεθοδολογία μας

 

1)Συστηματική εξάσκηση των γλωσσικών δεξιοτήτων -  Language Skills

 

Listening       Ακούω     

Speaking      Μιλάω

Reading       Διαβάζω

Writing         Γράφω

 

2)Πολλαπλές Ευφυίες- Μαθησιακοί τύποι    Howard Gardner 

   Multiple Intelligences - Learning Styles

Ποιες είναι οι ευφυΐες και με ποιες λειτουργίες σχετίζονται:

 

  • Γλωσσική Ευφυΐα

Η ικανότητα χρήσης γραπτού και προφορικού λόγου

  • Λογική - Μαθηματική Ευφυΐα

Η ικανότητα χρήσης αριθμών και εκτέλεσης σύνθετων υπολογισμών

  • Οπτική Ευφυΐα

Η ικανότητα αντίληψης των οπτικών ερεθισμάτων του κόσμου γύρω μας

  • Κιναισθητική Ευφυΐα

Η ικανότητα έκφρασης συναισθημάτων και ιδεών μέσα από την κίνηση του σώματός μας

  • Μουσική Ευφυΐα

Η ικανότητα αντίληψης, διάκρισης, δημιουργίας και έκφρασης μουσικών μορφών

  • Ενδοπροσωπική / Διαπροσωπική Ευφυΐα

Η ικανότητα κατανόησης του εσωτερικού μας κόσμου, των συναισθημάτων και σκέψεων μας. Η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με τους συνανθρώπους μας

  • Νατουραλιστική Ευφυΐα

Η ικανότητα αναγνώρισης και ταξινόμησης του φυσικού κόσμου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εργαλείο  Εκπαίδευσης

Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός στηνεκπαίδευση.

Ενισχυτική διδασκαλία  

Συμμετοχή σε δωρεάν

τμήματα εξάσκησης δεξιοτήτων

(προφορικά,έκθεση κ.α.) 

 Listening Workshop