ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ

01/07/2017 23:50

 LEARN HOW to LEARN.‘ Μαθαίνω πως να Μαθαίνω΄Ο δρόμος για αποτελεσματική μάθηση περνά μέσα από την γνώση του εαυτού μας και των ικανοτήτων μας για μάθηση. Εύκολα μαθαίνω Φυσική αλλά αδύνατο να παίζω τέννις; Η μάθηση , είναι μια διαδικασία που τακτοποιείται σε συγκεκριμένα βήματα. Ένα πρώτο βήμα είναι το στυλ μελέτης .Το προσωπικό μου σχέδιο. Ας το ανακαλύψω.#Lifelessonsbygeniuslearner.

www.facebook.com/gnegenius/photos/a.494925337187541.127948.493434277336647/1691533434193386/?type=3&theater