Αποτελέσματα

School year 2022-2023

19/08/2023 12:14
Αγγλικά Proficiency C2  ECPE Michigan  100 % Lower        B2  ECCE Michigan   100  % Pre-Lower        B1  ESB    100% Europalso Basic  100% Europalso Elementary  100% Europalso Stars 2 ...

Σχολικό έτος 2021-2022

23/08/2022 19:44
Αγγλικά Proficiency C2  ECPE Michigan  100 %     Lower    B2  ECCE Michigan   100  % Pre-Lower        B1  ESB    100% Europalso Basic  100% Europalso Elementary  100% Europalso Stars...

Σχολικό έτος 2020-2021

26/08/2021 16:26
  Αγγλικά Proficiency C2  ECPE Michigan  100 % Lower        B2  ECCE Michigan ( May and June exams )  100  % Lower        B2  ESB    100% Europalso Basic  100% Europalso Elementary...

Σχολικό έτος 2019-2020

30/09/2020 15:54
Michigan:ECCE  B2 100% ESB  B2 !00% French A2 !00% French B2 100%  

Σχολικό έτος 2018-2019

27/08/2019 22:12
Αγγλικά Proficiency C2  ECPE Michigan  100 % Lower        B2  FCEfs  100  % Lower        B2  ECCE Michigan  100  % Lower        B2  ESB    100% Europalso Basic  100% Europalso...

Σχολικό έτος 17-18

03/09/2018 08:56
Proficiency Michigan C2 75%  ESB Lower B2 100%    B1  Pre Lower 100% Europalso Elementary 100% Europalso Basic 100% Stars 1 100%

Αποτελέσματα εξετάσεων 2016-2017

05/09/2017 21:07

Σχολικό έτος 2015-2016

26/09/2016 21:18
  Αγγλικά Michigan Proficiency Ecpe 75%  Lower Michigan Ecce  100% Lower ESB 100% Europlso 100% Γερμανικά B2 100%  

Σχολικό έτος 2014 - 2015

03/09/2015 12:13
Αγγλικά Proficiency C2  ECPE Michigan  100 % Lower        B2  ECCE Michigan  100  % Lower        B2  ESB    100%  Pre - Lower B1 ESB   100 % Europalso Basic  100% Europalso Elementary  100% Γερμανικά...

Σχολικό έτος !3-14

05/10/2014 21:43
Β2  Cambridge,Michigan,ESB  87,5% B1  Pre Lower 100%
1 | 2 >>