Running for the future!

01/11/2022 13:46

Running for the future!

Συμμετέχουμε στην Παγκόσμια Ημέρα Δράσης Σχολείων Running Out of Time στις 3 Νοεμβρίου 2022.

Our running logos are ready and all our relay batons are ready,as well!Κάθε μαθητής συμμετέχει με το δικό του σήμα και κάθε τάξη με την δική της σκυτάλη.

We – young and old - have a message to deliver to world leaders at COP27! We know that the climate crisis will affect EVERYONE. We also know that education is the key to a sustainable future.

Κάθε σήμα ένα μήνυμα και κάθε σκυτάλη το δικό της για ποιοτική ,περιβαλλοντική εκπαίδευση.

We help get this message to world leaders at COP27 by adding our voice to the baton message!

Στέλνουμε το μήνυμα μας στην συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα.