Διαβατήριο για το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον οικονομικό και πολιτισμικό της σύγχρονης ζωής,

27/12/2021 13:50

Οι ξένες γλώσσες

 

είναι το διαβατήριο για το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον

                  οικονομικό και πολιτισμικό

της σύγχρονης ζωής,

Ζούμε σε μια εποχή παγκόσμιας επικοινωνίας και το νόμισμα της επικοινωνίας είναι η γλώσσα.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι στον κόσμο σήμερα ομιλείται ο απίστευτος αριθμόςτων 5 000 έως10 000 γλωσσών, για να μην αναφέρουμε όλες τις διαλέκτους και παραλλαγές αυτών των γλωσσών. Από αυτές οι δώδεκα επικρατέστερες ομιλούνται από τα τρία πέμπτα της ανθρωπότητας ενώ οι 30 επικρατέστερες ομιλούνται από πάνω από τα τρία τέταρτα του κόσμου.

Μεταξύ τους τα 500 εκατομμύρια πολιτών της ΕΕ, σε 27 κράτη μέλη, μιλούν 23 επίσημες γλώσσες καθώςκαι άλλες περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες.Τα γερμανικά είναι η πιο διαδεδομένη μητρική γλώσσα, που ομιλείται από 90 εκατομμύρια πολίτες. Ακολουθούν τα αγγλικά τα γαλλικά και τα ιταλικά.

 

Η γλώσσα της ευκαιρίας

 

・・ η εκμάθηση μιας γλώσσας έχει να κάνει με την επικοινωνία με ανθρώπους από άλλα μέρη του κόσμου και άλλες κουλτούρες πράγμα πολύ σημαντικό. 

・・.Επιπλέον, οι θέσεις εργασίας που αφορούν τις γλώσσες όπως η μετάφραση και η διερμηνεία, είναι καλές επιλογές σταδιοδρομίας σε όλη την ΕΕ. Οι γλωσσομαθείς μπορούν συχνά να κάνουν καριέρα σε διάφορους κλάδους όπως ο τουρισμός,οι εκδόσεις και οι πολυεθνικοί οργανισμοί ή εταιρείες.

・・Το μόνο πραγματικό ταξίδι δεν είναι το να πας σε άλλα μέρη, αλλά το να έχεις άλλα μάτια.・・

            La Prisonniere

 ・・Le seul veritable voyage,  ce ne serait pas d’aller vers de nouveaux paysages, mais d’avoir d’autres yeux.・・

             Marcel Proust

 

Και η γνώση μιας ξένης γλώσσας μπορεί να σου δώσει αυτά τα άλλα μάτια, γιατί σου επιτρέπει να μιλάςστους ανθρώπους στη γλώσσα τους και σου παρέχει βαθιά γνώση της κουλτούρας και της λογοτεχνίας ενός τόπου από πρώτο χέρι.

 

・・Εάν μιλήσεις στον άνθρωπο σε μια γλώσσα που καταλαβαίνει, μιλάς στο μυαλό του.

    Εάν του μιλήσεις στη δικήτου γλώσσα, μιλάςστην καρδιά του.・・

 

Καθώς ο κόσμος συρρικνώνεται και γίνεται ένα παγκόσμιο χωριό ώστε να εξελιχθεί σταδιακά σε μια διεθνή κοινότητα της ανθρωπότητας η

ανάγκη για διαπολιτισμικό διάλογο και κατανόηση γίνεται όλο και πιο επιτακτική .