Η διδακτική μεθοδολογία μας

27/12/2021 13:00

1)Συστηματική εξάσκηση των γλωσσικών δεξιοτήτων -  Language Skills

 

Listening       Ακούω     

Speaking      Μιλάω

Reading       Διαβάζω

Writing         Γράφω

 

2)Πολλαπλές Ευφυίες- Μαθησιακοί τύποι    Howard Gardner 

   Multiple Intelligences - Learning Styles

Ποιες είναι οι ευφυΐες και με ποιες λειτουργίες σχετίζονται:

 

  • Γλωσσική Ευφυΐα

Η ικανότητα χρήσης γραπτού και προφορικού λόγου

  • Λογική - Μαθηματική Ευφυΐα

Η ικανότητα χρήσης αριθμών και εκτέλεσης σύνθετων υπολογισμών

  • Οπτική Ευφυΐα

Η ικανότητα αντίληψης των οπτικών ερεθισμάτων του κόσμου γύρω μας

  • Κιναισθητική Ευφυΐα

Η ικανότητα έκφρασης συναισθημάτων και ιδεών μέσα από την κίνηση του σώματός μας

  • Μουσική Ευφυΐα

Η ικανότητα αντίληψης, διάκρισης, δημιουργίας και έκφρασης μουσικών μορφών

  • Ενδοπροσωπική / Διαπροσωπική Ευφυΐα

Η ικανότητα κατανόησης του εσωτερικού μας κόσμου, των συναισθημάτων και σκέψεων μας. Η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με τους συνανθρώπους μας

  • Νατουραλιστική Ευφυΐα

Η ικανότητα αναγνώρισης και ταξινόμησης του φυσικού κόσμου