'2021-2022' Μια ακόμη σχολική χρονιά επιτυχιών

23/08/2022 18:58

'2021-2022' Μια ακόμη σχολική χρονιά επιτυχιών στην απόκτηση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας.

Συγχαρητήρια!

Στους μαθητές μας για την σκληρή δουλειά τους και την ανθεκτικότητα. #Positive4U

Στους γονείς για την εμπιστοσύνη και την συνεργασία .

Στους καθηγητές μας, τους συνεργάτες και φίλους του σχολείου μας για την υποστήριξη και την όμορφη επικοινωνία!

One more school year of successes in our school!

Congratulations to all!

Our students for their continuous effort and for being KIND and STRONG this year!#Positive4U

Parents for their trust and cooperation!

Our teachers , school assistants and friends for their support and beautiful connection!