Σχολικό έτος 12-13

07/09/2013 10:55

Αποτελέσματα  εξετάσεων

Δεκέμβριος 12 - Μάιος 13                                  100 %  σε όλα τα επίπεδα

       ECPE Proficiency C2              ECCE, ESB Lower  B2               ESB   B1                       Europalso