Οι μαθητές μας- genius students

14/09/2013 12:03

Οι μαθητές μας- genius students

Φιλοσοφία μας είναι η ποιοτική εκπαίδευση και επιδιώκουμε την αριστεία ..Ahead for Excellence ...Είναι ευθύνη μας να δίνουμε στους μαθητές προσωπική φροντίδα, αποτελεσματική διδασκαλία ενθαρρύνοντας τους να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, στις δυνατότητες  και τις ιδιαίτερες  ικανότητές τους.Κάθε παιδί είναι χαρισματικό!