Γιατί Αγγλικά για ενήλικες ;

03/02/2014 08:58

https://gnegenius-aheadforexcellence.blogspot.gr/          

                          ”For students becoming global citizens, knowing a second language will be critical."

Technology has changed the world’s landscape .In a 21st-century world where jobs can be shipped wherever there’s an Internet connection … a child born in Dallas is now competing with a child in New Delhi" Barack Obama, explains.”
Στα σχολεία του μέλλοντος οι μαθητές προετοιμάζονται για έναν κόσμο όπου τα όρια μεταξύ των ηπείρων είναι ασαφή , όπου εταιρείες θα ιδρύονται διαδικτυακά και οι θέσεις εργασίας όλο και περισσότερο διεθνείς.Ο αριθμός των διεθνών οργανισμών έχει αυξηθεί από 7.000 στην δεκαετία του 90 σε 65.000 το 2013 και θα συνεχίζει να αυξάνει καθώς οι εξελίξεις στην τεχνολογία και στις μεταφορές αλλάζουν τις συνθήκες εργασίας.