΄Μάθε πως να μαθαίνεις΄

01/04/2017 11:30

Παρουσίαση - Ενημέρωση για γονείς

Learn How to Learn

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων Life Lessons#lifelessonsgeniuslearner : 
Εμπλουτισμένη - Διαφοροποιημένη μάθηση προσκαλούμε τους γονείς 
των μαθητών του σχολείου μας στην παρουσίαση, ενημέρωση με θέμα :
«Μάθε πως να μαθαίνεις »