Στοχευμένα - Εύκολα - Γρήγορα
 - Με  Placement test ανακαλύπτουμε το πραγματικό επίπεδο του ενήλικα μαθητή ώστε να μην γίνει λάθος ή τυχαία εκκίνηση.
 - Με  συμβουλευτική συνεδρία καθορίζεται  το είδος της πιστοποίησης .
 - Εχοντας καθορίσει την αφετηρία  και τον  στόχο  καθορίζεται το σωστό πρόγραμμα,syllabus and support material.Άρα μαθαίνουμε εύκολα.
 - Ατομική φροντίδα ( tutoring) αν χρειάζεται,συχνή αξιολόγηση και ενημέρωση.

 

   Ενήλικες      

   General English A1-C2 and Exam Preparation for all  English Language examinations         

    CAMBRIDGE MICHIGAN ΤΟΕΙC,IELTS,BULATS,TOEFL          

  Παραδοσιακή μέθοδος / Διαδραστική / Ιντερνετική  Blended Learning

  Πιστοποίηση γνώσης ξένων γλωσσών :                                                                                                                                                                       

 Για πτυχίο ΑΕΙ                                           

 Για μεταπτυχιακά, σπουδές στο εξωτερικό                                                                   

 Για την αγορά εργασίας                                                                                 

  Πτυχία  εναρμονισμένα με  ΚΕΠΑ για τις γλώσσες και ΑΣΕΠ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

English for Specific Purposes ESP