Αποτελέσματα

2011-20112

25/08/2012 21:04
  PROFICIENCY Cambridge/ Michigan 80%       Lower Β2 Cambridge/ Michigan 92 %       ESB Β1 100%       EUROPALSO όλα τα επίπεδα 100%       GOETHE A2,B2 100%       IFA Δεν συμμετείχαμε

2010 - 11

25/08/2011 20:00
2010-11 PROFICIENCY  100%     Lower Β2   82%   ( Πανελλαδικά 64,4% 2010  & 71% 2011 )     Β1,Α2,Α1 100%
<< 1 | 2